Dunajská 48
811 08 Bratislava

Železničné stavby

„Výmena drevených priečnych a výhybkových podvalov v obvode OR Trnava“ ,časť č.1 ŽST Bratislava hlavná stanica a Bratislava odstavné
Investor/ Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky , (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 08/2016 – 09/2016

„ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“
Investor/ Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, (SR)
Hlavný zhotoviteľ: Združenie NIMNICA
Vedúci člen: Doprastav, a. s.
Člen združenia: TSS GRADE, a. s., Subterra, a.s., Elektrizace železnic Praha a.s.
Doba realizácie : 07/2016 – v realizácii

„Oprava rámovej tuhosti výhybiek v ŽST Brezno“
Investor/ Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky , (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 11/2015– 12/2015

„ŽST Jablonica – nz Hlboké – DDO Senica, KRŽZ koľaj č.1 v dĺžke 7,7km“
Investor/ Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky , (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 09/2015 – 11/2015

„ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto“
Investor/ Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky , (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 09/2014 – 09/2015

„KR ŽZ v úseku trate ŽST Komárno – ŽST D. Streda, v dĺžke 2,900 km ,realizácia – materiál užitý“
Investor/ Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky , (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 07/2014 – 11/2014

„ŽST Trnava _rekonštrukcia staničnej budovy SO_23 Rekonštrukcia nástupíšť č.1 a č.2 “
Investor/ Objednávateľ: TEXO PARTNER a.s. , (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 06/2014 – 09/2014

„ ŽST Trnava _rekonštrukcia staničnej budovy SO_08_Prekrytie nástupíšť č.3 a č.4 “
Investor/ Objednávateľ: TEXO PARTNER a.s. , (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 02/2014 – 05/2014

„ŽSR, Žst. Košice, rekonštrukcia výhybiek – realizácia“
Investor/ Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky , (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 09/2013 – 08/2014