Dunajská 48
811 08 Bratislava

Električkové stavby

„Oprava KT Vajanského“
Investor/ Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s. (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 09/2015 – 10/2015

„Električková trať Radlinského – Štefanovičova 1.etapa“
Investor/ Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, (SR)
Hlavný zhotoviteľ: „Združenie ET R-S 2014“
zastúpené vedúci členom združenia: TSS GRADE, a.s.
a členom združenia: STRABAG RAIL, a.s.

Doba realizácie : 05/2015 – 10/2015

„Električková trať Križná ul. úsek Legionárska ul. – Trnavské mýto“
Investor/ Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s. (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 07/2010 – 09/2010

„Komplexná rekonštrukcia električkovej trate v Tuneli pod hradom, Bratislava“
Investor/ Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s. (SR)
Hlavný zhotoviteľ: Združenie spoločností:
TSS GRADE, a.s., OHL ŽS Brno, SKANSKA BS Previdza

Doba realizácie : 05/2009 – 06/2010