Dunajská 48
811 08 Bratislava

Pozemné stavby

„Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar, Stromová ul. 35, Trnava“
Investor/ Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 10/2011 – 04/2013

„Obchodno – administratívne centrum APOLLO“ – rekonštrukcia
Investor/ Objednávateľ: Mina Livsmedel, s.r.o., Trnava (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 06/2010 – 01/2011

„Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M.R. Štefánika v Bratislave, I. etapa“
Investor/ Objednávateľ: Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s., (SR)
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP Bratislava
Podzhotoviteľ : TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 01/2009 – 06/2010