Dunajská 48
811 08 Bratislava

VIDEOGALÉRIA

Výstavba opravárenské haly ČD Maloměřice 10.12.2019

 

Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa, úsek Púchov – Považská Teplá 13.10.2019

 

Električková trať Dúbravsko Karloveská radiála v Bratislave 11.10.2019

 

Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa, Tunel Diel 13.9.2019

 

Montážna základňa TSS GRADE, a.s. v Siladiciach 10.10.2019

 

Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa, úsek Púchov – Považská Teplá 18.9.2018