Dunajská 48
811 08 Bratislava

22.MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR SETRAS 2017

Nové traťové stroje, mechanizmy a nové technológie na tratiach a železničných stavbách boli hlavnou témou 22. medzinárodného seminára SETRAS 2017, ktorý sa tradične konal na pôde Žilinskej univerzity v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom ŽSR dňa 25. – 26. 10.2017.

Tohtoročný seminár sa tematicky sústredil najmä na diagnostické, meracie prostriedky a na novinky v oblasti modernej mechanizácie pre údržbu železničných tratí. Pozornosť bola venovaná aj niektorým teoretickým otázkam súvisiacich s dynamickými procesmi odohrávajúcimi sa medzi koľajovými vozidlami a koľajou. Seminár si zachoval svoju polytématičnosť, a tak svoj priestor dostali tak príspevky teoretické ako aj príspevky vychádzajúce z praxe.

Za spoločnosť TSS GRADE, a.s. sa zúčastnili Ing. Peter Vyskočp.Jozef Kvasnička a Ing. Jozef Štefunko.
Zúčastnení za spoločnosť TSS GRADE, a.s. prednášali na tému „Diagnostické meranie koľajníc v sieti ŽSR prostredníctvom prezentácie najnovšie vyvinutého meracieho vozňa koľajovej diagnostiky“ v rámci, ktorej  bola taktiež spomínaná spolupráca spoločnosti TSS GRADE, a.s. a maďarskej spoločnosti MÁV KFM kft.

Spoločnosť MÁV KFM kft. vyvinula a skonštruovala moderný merací vozeň FMK – 008,ktorý je so svojimi meracími systémami a práve vďaka verifikácii ručnými defektoskopickými prístrojmi spoločnosti TSS GRADE, a.s. schopný vykonávať koľajnicovú diagnostiku na tej najvyššej úrovni a detekovať tak včas rôzne typy poškodení koľajníc, ktoré ohrozujú prevádzku alebo znižujú komfort jazdy. TSS GRADE, a.s. v rámci svojho defektoskopického strediska v spolupráci so spoločnosťou MÁV KFM kft. tak úspešne aplikuje moderné meracie metódy a postupy v praxi, čím zvyšuje úroveň diagnostiky na ŽSR.