Dunajská 48
811 08 Bratislava

Traťový robotník

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce:             Slovensko, Česká republika, podľa aktuálnej     stavebnej zákazky

Druh pracovného pomeru:    plný úväzok

Termín nástupu:                    ASAP                                                

Ponúkaný plat:                    4,30 EUR/hod

Náplň práce a zodpovednosti:
1. zabezpečuje údržby a opravy železničného zvršku, spodku a umelých stavieb. Odstraňuje porasty v obvode dráhy.
2. zabezpečuje demontáž podvalov, koľají a výhybiek,
3. rozrušuje štrkového lôžka špicou krompáča na potrebnú hĺbku, odstraňuje buriny s koreňmi a urovnáva štrkové lôžka do profilu,
4. zriaďuje alebo upravuje sypané nástupištia,
5. zabezpečuje priebežné doťahovanie a premazávanie upevňovadiel železničného zvršku a pohyblivých častí ručne s pretočením. Vytrháva a odstraňuje dlažobné kocky prefabrikovaných prvkov – dlažobné prefabrikáty, živičných krytov a priestoru koľají a ich okolia,
6. zabezpečuje pomocné práce pri stavbe a údržbe železničných tratí, napr. čistenie svahov, priekop a priepustov, vytrháva trávy a buriny v koľajisku a na banketoch, orezáva konáre zasahujúcich do prechodového prierezu ručnou pílkou, chemické čistenie buriny kropiacimi súpravami, odstraňuje sneh a ľad, stavia a odstraňuje zásnežky, zabezpečuje čistenie, konzervovanie, triedenie, ručný presun a uskladňovanie drobného koľajiva, príprava a rozmiestnenie potrebného náradia a pod.,
7. zabezpečuje sanáciu železničného spodku, koľají a výhybiek, odstraňovanie blatistých miest sanovaním pri rekonštrukcii trate. Zabezpečuje údržbu celogumových, oceľovogumových a prefabrikovaných prvkov železničných priecestí.
8. vykonáva osadzovanie a údržba betónových a plastových prvkov pre odvodnenie pláne železničného spodku vrátane zriadenia a údržby revíznych šácht na tratiach,
9. zabezpečuje montáž, výmenu a údržbu prídržných koľajníc, prídržníc, oporníc, jazykov srdcoviek a koľajníc,
10. kontroluje a udržiava koľajnicové mazníky,
11. obsluhuje pneumatické vyklápacie zariadenia a výsypné zariadenia špeciálnych vozňov na prepravu a dávkovanie štrku,
12. zriaďuje nástupištia s pevnou hranou typu a vykonáva ich údržbu,
13. zabezpečuje montáž a demontáž koľajových polí, výhybiek na drevených, oceľových a betónových podvaloch všetkých generácií (pružné upevnenie oporníc a pod.) a podvalov,
14. zabezpečuje úplnú výmenu koľajového lôžka, výmenu koľajových polí, koľají a výhybiek vrátane strojného čistenia štrkového lôžka, montáž koľajových polí a výhybiek vrátane ich regenerácie, smerovú a výškovú úpravu koľají a výhybiek (PKP, ÚK),
15. opravuje výšky a smery koľají s priamym upevnením koľajníc, vrátane pružného upevnenia,
16. spolupracuje pri čistení štrkového lôžka /strojnou čističkou napr. DELČ 800, SČP 600 a pod./,
17. plní úlohy v zmysle systémov manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti práce, zodpovedajúce požiadavkám noriem STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14 001: 2016 a STN OHSAS 18 001: 2009,
18. vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity:   dlhodobé zamestnanie, zabezpečené ubytovanie, mladý kolektív

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie:  základné vzdelanie, stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Zameranie, obor:                             stavebné

Osobnostné predpoklady a zručnosti:      precíznosť, komunikatívnosť, pozornosť, technický typ, praktické myslenie

Vodičský preukaz:                                    B

Pozícia je vhodná pre absolventa:            ÁNO

Ak Vás zaujala možnosť pracovať u nás a boli by ste radi zaradení do výberového konania, môžete Vaše žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopismi zasielať elektronicky na emailovú adresu: personalne@tss.sk. Do predmetu Vašej správy uveďte pracovnú pozíciu o ktorú sa uchádzate.

Spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723, Dunajská 48, 811 08 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje pre účely výberového konania a ďalej pre účely evidovania osoby uchádzača ako potenciálneho zamestnanca spoločnosti, a to v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.
Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.