Dunajská 48
811 08 Bratislava

Asistent stavbyvedúceho

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce:             Bratislava

Druh pracovného pomeru:    plný úväzok

Termín nástupu:                    ASAP                                                               

Ponúkaný plat:                    800,- eur základ + od 300,- eur osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a vzdelania

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Vo fáze tvorby ponuky:
– zúčastňovať sa na konzultáciách týkajúcich sa projektu,
– spolupracovať pri návrhu optimálneho technického a technologického riešenia,
– spolupracovať pri tvorbe plánu kvality stavby a pri tvorbe harmonogramov…
Vo fáze realizácie:
– oboznámenie sa s kompletnou PD investora,
– koordinácia a riadenie stavebnej činnosti podľa pokynov stavbyvedúceho,
– kontrola a evidencia vykonávaných stavebných prác,
– komunikácia so subdodávateľmi,
– kontrola dodržiavania harmonogramov prác, technologických postupov, kvality prác a dodržiavania BOZP a PO,

Zamestnanecké výhody, benefity: 

– práca v stabilnej spoločnosti so silným postavením na trhu
– moderné pracovné prostredie v centre Bratislavy s vlastným parkovaním
– flexibilný pracovný čas
– práca v dynamickom a priateľskom kolektíve
– možnosť dlhodobej spolupráce
– možnosť vzdelávania
– adekvátne finančné ohodnotenie
– firemné akcie

Požiadavky na zamestnanca:

Minimálne požadované vzdelanie:  stredoškolské s maturitou

Zameranie, obor:                             dopravné/železničné stavby

Osobnostné predpoklady a zručnosti: príjemné a reprezentatívne vystupovanie, odolnosť voči stresu, flexibilita, logické myslenie, samostatnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť

Vodičský preukaz:                                    B

Pozícia je vhodná pre absolventa             ÁNO

Ak Vás zaujala možnosť pracovať u nás a boli by ste radi zaradení do výberového konania, môžete Vaše žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopismi zasielať elektronicky na emailovú adresu: personalne@tss.sk. Do predmetu Vašej správy uveďte pracovnú pozíciu o ktorú sa uchádzate.Spoločnosť TSS GRADE, a.s., IČO: 35 802 723, Dunajská 48, 811 08 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje pre účely výberového konania a ďalej pre účely evidovania osoby uchádzača ako potenciálneho zamestnanca spoločnosti, a to v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.
Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje