Služby

Zabezpečujeme komplexné služby súvisiace s prípravou, výstavbou a rekonštrukciou objektov, spracovanie investičných zámerov, územných rozhodnutí, kalkulácií, projektov a stavebných povolení podľa požiadaviek zákazníka. Našou dôležitou konkurenčnou výhodou je odborná spôsobilosť pracovníkov firmy, ktorá umožňuje ponúkať komplexnosť ponúkaných služieb. Medzi silné stránky spoločnosti patrí aj mechanizačno – strojné vybavenie, ktoré umožňuje ponúkať ucelenosť činností v železničnej výstavbe a údržbe.

Dopravné, pozemné a inžinierske stavby Komplexná rekonštrukcia koľají Zváranie
Regenerácia srdcoviek a jazykov výhybiek navarovaním Vyhotovenie prefabrikovaných lepených a montovaných izolovaných stykov Bezstyková koľaj
Diagnostika Zhodnocovanie stavebného odpadu Skúšobné laboratórium
Technické vybavenie