Filozofia spoločnosti

Chceme byť partnerom, ktorý má štatút vysoko prosperujúcej a serióznej spoločnosti

ktorá ponúka široké portfólio komplexných služieb súvisiace s prípravou, výstavbou či rekonštrukciou objektov na Slovensku i zahraničných trhoch. Zabezpečujeme spracovanie investičných zámerov, územných rozhodnutí, kalkulácií projektov a stavebných povolení podľa požiadaviek zákazníka. Problematike kvality práce venujeme prvoradú pozornosť a tiež ochrane životného prostredia i hospodáreniu s odpadmi .

Cieľom TSS GRADE, a.s. je poskytovať kvalitu a sortiment služieb na základe etického a ústretového prístupu, ktoré budú schopné do vysokej miery uspokojovať potreby zákazníkov.