Profil spoločnosti

TSS GRADE, a.s. je stavebná spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou a bohatou históriou.

Spoločnosť sa zaoberá komplexnými službami súvisiacimi s prípravou, výstavbou, modernizáciou a rekonštrukciou v oblasti inžinierskych, a to dopravných a železničných stavieb, vodohospodárskych, pozemných a ostatných inžinierskych stavieb.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je komplexná modernizácia a rekonštrukcia železničných a električkových tratí a zabezpečenie služieb: