Letisko M. R. Štefánika v Bratislave

Projekt rekonštrukcie a dostavby terminálu Letiska M. R. Štefánika v Bratislave sa začal tvoriť v roku 2004 v súlade s prognózami leteckej prepravy. Samotná realizácia projektu bola spustená 16. decembra 2008 slávnostným poklepkaním základového kameňa. Generálnym dodávateľom stavby je spoločnosť ZIPP Bratislava a jeho subdodávatelia, medzi ktorých patrí aj spoločnosť TSS GRADE, a.s..

V rámci 1. etapy stavby zabezpečila spoločnosť TSS GRADE, a.s. prípravné práce a demolácie, komplexné vybudovanie inžinierskych stavieb, konkrétne splaškovú a dažďovú kanalizáciu o výmere 1320 m, cestných stavieb, ktoré tvoria príjazdové
a odjazdové komunikácie veľkosti 9700 m², chodníky a dlažby, ktoré predstavujú 5680 m², letiskovú plochu veľkosti 5360 m². Ďalšími realizovanými činnosťami boli výkopové práce celého objektu terminálu tvoriaceho 41 000 m³, sadové úpravy tvoriace 8840 m² a 780 kusov drevín, ako i objekt vrátnice predstavujúcej 70 m² obstavanej plochy aj s oplotením, ktorého súčasťou sú posuvné brány a turniket s čítačkou kariet.  
Samotné oplotenie zabezpečuje hranicu SRA v úseku medzi novým terminálom a vrátnicou, ktorá bola navrhnutá v nadväznosti na stavajúci prevádzkový objekt. Prevádzka obslužných prostriedkov je umožnená novou obslužnou letiskovou komunikáciou na nových i na doterajších komunikáciách. Konštrukcie boli navrhnuté s ohľadom na predpokladané dopravné zaťaženie.

Termín výstavby 1. etapy rekonštrukcie a dostavby terminálu Letiska M.R. Štefánika, február 2009 až jún 2010 bol dodržaný s predstihom. Dňa 9. júna 2010 sa konalo slávnostné otvorenie prvej časti nového letiskového terminálu M.R. Štefánika. Na druhý deň sa uskutočnil prvý let z novej časti.

TSS GRADE, a.s. uskutočnila výstavbu komunikácie prvej etapy rekonštrukcie a dostavby terminálu tak, aby bola počas, ale i po jeho realizácii zabezpečená bezproblémová premávka vozidiel cestujúcich, návštevníkov a obsluhy letiska.

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave
Letisko M. R. Štefánika v Bratislave