Cesta I/51 Trnava - Severný obchvat, III. etapa

Doba realizácie: 2010 - 2012

Predmetom zákazky bolo vybudovanie III. etapy severného obchvatu Trnavy. V rámci vybudovania obchvatu sa realizovali aj mostné objekty na vetvách križovatky Trstínska cesta, nad potokom Trnávka a Chovateľskou ulicou. Dĺžka hlavnej trasy je 0,900 km a dĺžka vetiev na Trstínskej cesta je 1,178 km. Cesta je zaradená do kategórie C 11,5/80.
Zákazku charakterizujú dva dominantné mosty, a to:

Most na vetve 1 nad žel. traťou Trnava – Kúty v žkm 4,9

Mostný objekt prevádza vetvu „1“ križovatky Trstínska ponad železničnú trať Trnava - Kúty. Komunikácia je v mieste kríženia kategórie C 7,5/40 redukovaná, v mieste mosta je vedená v násype výšky 6,5 až 8,9 m. Most je navrhnutý ako jeden dilatačný celok. Tvoria ho tri polia s rozpätiami 23,895 m + 37,710 m + 24,006 m.

Most na vetve 2 nad žel. Traťou Trnava – Kúty v žkm 4,9

Most vedie cez tri elektrifikované koľaje ŽSR, a to koľaj č. 1, 2 a 4 a tri neelektrifikované vlečkové koľaje Trnavskej spoločnosti a. s. (koľaje C1, C2 a C3). Most je navrhnutý ako jeden dilatačný celok. Tvoria ho tri polia s rozpätiami 23,790 m + 37,450 m + 24, 600 m.

Severný obchvat
Severný obchvat
Severný obchvat
Severný obchvat
Severný obchvat
Cesta I/51 Trnava - Severný obchvat, III. etapa
Cesta I/51 Trnava - Severný obchvat, III. etapa
Cesta I/51 Trnava - Severný obchvat, III. etapa