Bezstyková koľaj

Dlhé koľajnicové pásy sa zvárajú do bezstykovej koľaje pri dovolenej upínacej teplote pomocou záverných zvarov zmysle platného predpisu ŽSR S3-2. Za nepriaznivých klimatických podmienok /jar, jeseň, zima/ sa dovolený interval upínacích teplôt vôbec nemusí dosiahnuť. V týchto prípadoch simuláciu upínacích teplôt zabezpečujeme použitím napínacích motorových  zariadení Geismar a v prípade  výhybiek zariadením na ohrev koľajníc Geismar SH4.

Pre kontrolu správnej upínacej teploty  a rovnomernosti rozdelenia napätia pri napínaní koľajnicového pásu používame epsylon tyče. Jedna je upevnená na koľajnici v blízkosti napínacieho zariadenia a druhá je umiestnená na konci napínacieho pásu koľajnice.

Epsylon tyč
Použitie nahrievacieho stroja Geismar SH4