Dopravné, pozemné a inžinierske stavby

Patrí sem výstavba objektov železničnej infraštruktúry: železničných tratí, vlečiek, staníc, podchodov a železničných priecestí.

Výstavba diaľničných privádzačov mestských obchvatov, komunikácii, parkovísk, námestí, Výstavba administratívnych a polyfunkčných objektov, priemyselných hál, spevnených plôch, športových a detských ihrísk.

Budovanie inžinierskych stavieb ako je výstavba tepelných napájačov a horúcovodov.

Záhradnícka ulica v Bratislave - zatrávnenie električkovej trate
Cesta I 51 sev obchvat II. etapa
Cesta I 51 sev obchvat II. etapa
Cesta I 51 sev obchvat II. etapa
Cesta I 51 sev obchvat II. etapa
Cesta I 51 sev obchvat III. etapa Trstínska cesta
Cesta I 51 sev obchvat III. etapa Trstínska cesta
Cesta I 51 sev obchvat III. etapa Trstínska cesta
MK Chovateľská