Vyhotovenie prefabrikovaných lepených a montovaných izolovaných stykov

Pre vytvorenie izolovaných koľajových obvodov, napríklad pri budovaní železničného zabezpečovacieho zariadenia je nutné prerušiť koľajnicu železničnej trate  a vytvoriť izolovaný koľajnicový spoj. Podľa požiadaviek preto vyrábame prefabrikované lepené izolované styky /LIS/ požadovanej dĺžky pre tvary koľajníc S49, R65, UIC 60, ktoré je možné vovariť do koľaje. Výrobok zhotovujeme v šesť dierovom vyhotovení. Tento výrobok  je chránený a zapísaný Úradom priemyselného vlastníctva ako úžitkový vzor a ŽSR O 430 naň vydal povoľovací list.

Montované izolované styky zabezpečujeme od firmy Prakon. Ide o švajčiarsky systém izolovaných stykov Tenconi.

Doťahovanie montovaných  izolovaných stykov Tenconi