Zváranie

Zabezpečuje zváranie koľajníc na železničných a električkových dráhach, naváranie materiálu železničného a električkového zvršku. Zváranie koľajníc, výhybiek, žliabkových koľajníc, koľajníc tvaru S49, R65, UIC 60 realizujeme technológiou firmy ELEKTRO-THERMIT ESSEN.
Na dobrusovanie zvarov po orezaní používame špeciálne profilové brúsky.

Žliabkové koľajnice zvárame metódou SRZ a SRZ-E.  V prípade  technológie SRZ – E ide o použitie jednorazového euro – téglika s automatickou zátkou pre odpich taveniny, ktorá je už integrovaná v tégliku a filtra, ktorý je vhodný pre použitie v uzatvorených priestoroch. Tento postup sme použili pri zváraní električkového tunela pod hradom v Bratislave.  Technológia sa osvedčila, nakoľko sme zvýšili produktivitu a znížili koncentráciu plynov vznikajúcich pri zváraní.
Koľajnice tiež zvárame  ručne oblúkovým  zváraním obalenou elektródou. Tento spôsob máme ošetrený technologickým postupom.

Zváranie koľajníc technológiou LINCOLN INNERSHIELD

Zváranie koľajníc technológiou LINCOLN INNERSHIELD je technológia využívajúca na zváranie koľajníc elektrický oblúk s využitím rúrkového drôtu s vlastnou ochranou podávaním poloautomatom. Využitie tejto technológie je vhodné najmä v miestach, pri ktorých nie je možné použitie inej technológie zvárania koľajníc z dôvodu obmedzeného prístupu.

Veľkou výhodou technológie INNERSHIELD je vysoký odtavovací výkon. Napr. pri drôte NS3M je možné navariť až 17 kg zvarového kovu za 1 hodinu pri priemere rúrkového drôtu 3 mm. V závislosti od druhu rúrkového drôtu je množstvo odtaveného drôtu až štvornásobné v porovnaní s obalenou elektródou. Je to dané i tým, že zvárací proces nie je nutné prerušiť z dôvodu výmeny prídavného materiálu. Rúrkový drôt je do zvarového kúpeľa pridávaný plynulo bez prerušenia. Taktiež je tu znížený problém s vlhkosťou pri prídavnom materiáli. Odpadá sušenie elektród. Nie je nutná ochrana oblúku proti vetru, čo je potrebné pri zváraní v ochrannej atmosfére plynu. Zvárací horák umožňuje dosiahnuť do miest, ktoré by boli pri použití iných metód nerealizovateľné.

dobrusovanie žliabku po zvarení žliabkovej koľajnice typu NT1
Použitie filtra pre uzavreté priestory- technológia SRZ-E
Použitie jednorázového euro téglika pri zváraní koľajníc metódou S
Profilová brúska na brúsenie zvarov koľajníc
Zváranie koľajníc ručne obalenou elektródou pomocou medených príložiek
Predohrev koľajníc pri aluminotermickom zváraní