Tunel pod hradom, Bratislava

Stavba – Komplexná rekonštrukcia električkovej trate v tuneli pod hradom bola realizovaná od mája 2009 do júna 2010 na rekonštruovanom úseku 773, 54 m.
Hlavným investorom stavby bol Dopravný podnik Bratislava, a.s.. Projektantom stavby bol Terraprojekt, a.s. a na vyhotovení stavby sa podieľalo združenie spoločností Trnavská stavebná spoločnosť, OHL ŽS Brno a SKANSKA BS Prievidza.

Tunel pochádza z druhej svetovej vojny. Posledná rekonštrukcia prebehla v 80. rokoch minulého storočia, pričom jej zámerom bola zmena využitia tunela z cestného na električkový. Pod súčasnú rekonštrukciu sa podpísal jej havarijný stav.

Technické riešenie stavby: Dĺžka rekonštruovaného úseku je 773, 54 m. Ide o dvojkoľajovú električkovú trať. V rámci rekonštrukcie sa vybudoval nový električkový zvršok s vozovkou v úrovni temien koľajnicových pásov. Zvršok sa doplnil priečnymi povrchovými odvodňovačmi trate a s ohľadom na budúcu prevádzkovú činnosť a životnosť sa v tuneli vybudovala koľaj typu pevná jazdná dráha. Koľaj má rozchod 1000 mm, použili sa žliabkové koľajnice typu NT1.

Hlavné parametre tunela:

Dĺžka tunela: 791, 7 m
Výška východného portálu: 158, 9 m n. m
Výška západného portálu: 140, 74 m n. m
Prevýšenie tunela medzi portálmi: 18,16 m
Maximálny sklon: 2,99%
Svetlá šírka tunela medzi oporami: 11,0 m
Svetlá výška tunela: 6,6 m

 

Tunel pod hradom, Bratislava
Tunel pod hradom, Bratislava
Tunel pod hradom, Bratislava
Tunel pod hradom, Bratislava
Tunel pod hradom, Bratislava
Tunel pod hradom, Bratislava
Tunel pod hradom, Bratislava
Tunel pod hradom, Bratislava
Tunel pod hradom, Bratislava