Začala príprava obnovy trate Zlatovce - Trenčianska Teplá

Združenie pod Brezinou na čele so spoločnosťou TSS Grade, a.s.
prevzalo od Železníc Slovenskej republiky stavenisko pre modernizáciu 12-kilometrovej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá. Stavebné práce majú stáť okolo 245 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty, môžu trvať tri roky a majú byť financované aj z peňazí Európskej únie.

EK1 Domáci ekonomický servis

BRATISLAVA 23. októbra (SITA) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v utorok odovzdali zhotoviteľovi stavenisko pre modernizáciu 12-kilometrovej trate Zlatovce - Trenčianska Teplá pre rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Začala sa tak príprava stavebných prác, ktoré má Združenie pod Brezinou, vedené spoločnosťou TSS Grade, a.s., uskutočniť za takmer 245 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty.

Na prácach sa bude podľa TSS Grade podieľať vyše päťsto pracovníkov združenia, ktorého ďalšími členmi sú firmy Bögl a Krýsl, k.s. a chorvátska spoločnosť Konstruktor-Inženjering zo Splitu. Podľa zmluvy medzi železnicami a zhotoviteľom z 10. októbra práce majú trvať 40 mesiacov, ale očakáva sa, že by mohli byť dokončené do troch rokov do konca roku 2015. To je tiež podmienkou, aby projekt mohol byť financovaný z peňazí Európskej únie a štátneho rozpočtu v terajšom programovom období eurofondov.

"TSS Grade spolu s členmi konzorcia je plne pripravená realizovať modernizáciu trate tak, aby bola včas dokončená. Veríme, že úspešnou realizáciou tejto trate v značnej miere prispejeme k skvalitneniu železničnej infraštruktúry na Slovensku," informovala v utorok agentúru SITA hovorkyňa TSS Grade Michaela Kroková.

Odovzdávanie staveniska za účasti investora, zhotoviteľa, zástupcov mesta Trenčín a dotknutých obcí bolo neverejné. "Zhotoviteľ musí predložiť harmonogram postupu prác, z ktorého bude zrejmá časová súvislosť postupu výstavby," informovala agentúru SITA hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková. Súčasťou prác pre zvýšenie traťovej rýchlosti bude výstavba nového mosta cez Váh a zmodernizovanie medzistaničného úseku Zlatovce - Trenčín a Trenčín - Trenčianska Teplá a zároveň pribudne nové zabezpečovacie zariadenie.

"V úseku stavby sa nachádzajú dve železničné stanice Zlatovce a Trenčianska Teplá, ktoré sa po zmodernizovaní stanú jednou železničnou stanicou Trenčín s obvodmi Trenčín a Zlatovce. Účelom celej stavby je hlavne upraviť profil trasy trate tak, aby mohli vlaky týmto úsekom používať traťovú rýchlosť 160 kilometrov za hodinu," uviedla ďalej Kroková. Z toho dôvodu je podľa nej nevyhnutné vybudovať nový betónový most cez Váh v dĺžke 343 metrov. Špecifikáciou stavby je tiež vybudovanie jedenástich mostov a deviatich podchodov pre cestujúcich.

V rámci modernizácie trate Zlatovce - Trenčianska Teplá je plánovaná napríklad sanácia železničného spodku a zvršku, či práce s koľajovým lôžkom a výruby zelene prekážajúcej výstavbe.
"Vybudujú sa nástupištia, vrátane rekonštrukcie osvetlenia v železničných staniciach a železničných zastávkach. Okrem spomenutých mostných stavieb sa budú stavať aj ďalšie nové železničné a cestné mosty. Vykoná sa rekonštrukcia a prestavba jestvujúcich mostov a vytvoria sa podchody pre cestujúcich,"
priblížila Kroková. Upravia a vybudujú sa aj nové pozemné komunikácie, protihlukové steny a preložky inžinierskych sietí, vrátane preložiek ciest a komunikácii.

TSS Grade informovala, že pri prácach bude maximálne využívať svoje výrobné kapacity s technickým a strojným vybavením. "Práce budú vykonávane v zmysle zmluvy o dielo, v ktorej sú presne definované realizačné a platobné podmienky. Tento približne 12-kilometrový úsek predstavuje jednu z najnáročnejších častí modernizácie železničnej trate v rámci železničného úseku Bratislava - Žilina," dodala Kroková.