Železnicu pri Žiline zmodernizuje združenie vedené TSS GRADE, a.s.

Železničný úsek Považská Teplá - Žilina zmodernizuje pre rýchlosť do 160 kilometrov za hodinu medzinárodné Združenie TEBS vedené spoločnosťou TSS GRADE, a.s. Bratislava.

Stavebné práce plánované na tri roky má vykonať za 127,79 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty, čo je 70,8 % z predpokladanej ceny 180,6 mil. eur. Ide o druhú etapu modernizácie železničnej trate z Púchova do Žiliny a jej súčasťou je aj obnova staníc Bytča a Dolný Hričov.

Ďalšími členmi úspešného združenia, ktoré vo verejnej súťaži predložilo druhú najnižšiu cenovú ponuku, sú firmy Bögl a Krýsl, k.s., Praha, Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., Bratislava a Swietelsky Baugessellschaft G.m.b.H., Linz. Subdodávatelia združenia by mali uskutočniť práce v objeme 71,71 mil. eur, čo je 56,1 % zo zmluvnej ceny. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) informovali o výsledku tendra vo Vestníku verejného obstarávania, zmluvu s vybraným zhotoviteľom podpísali už vlani v decembri. Projekt má byť financovaný z peňazí Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu cez Operačný program Doprava.

Súťaž na modernizáciu železničného úseku z Považskej Teplej do Žiliny začala ešte vo februári 2012 a ponuky ôsmich uchádzačov sa otvárali o dva mesiace neskôr. Najnižšiu cenu navrhla spoločnosť Alpine Slovakia, spol. s r.o., a to 126,33 mil. eur, ale ŽSR ju vylúčili pre nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky. Tretiu najlacnejšiu ponuku predložila skupina Doprastav, a.s. Bratislava a Subterra a.s., Praha – 132,45 mil. eur.