Dunajská 48
811 08 Bratislava

KONTAKTY

Sídlo spoločnosti

TSS GRADE, a.s.

Dunajská 48
811 08 Bratislava

IČO: 35 802 723
DIČ: 2020281571
IČ DPH: SK2020281571

Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 5590/B

Emailové kontakty

Sekretariát:  info@tss.sk
Reklamácie: reklamacie@tss.sk
Subdodávky: obchod@tss.sk
Verejné obstáravanie: obstaravanie@tss.sk
Fakturácie: ekonomicke@tss.sk
Personalistika a mzdy: personalne@tss.sk

   

  TSS GRADE, a.s.
  Montážna základňa Siladice

  920 52 Siladice

  TSS GRADE, a.s.
  Recyklačná základňa Vlčkovce

  919 23 Vlčkovce 386

  Organizačná zložka

  TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika

  Sídlo: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
  IČO: 02765055
  DIČ: CZ02765055

  Register: Krajský súd v Brne, oddiel A, vložka 26126
  E-mail: obstaravani@tssgrade.cz

  Dcérska spoločnosť

  Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o.

  Sídlo: Kojetínska 3109/73a, 750 02 Přerov I – Město
  IČO: 60319038
  DIČ: CZ 603 19 038

  Register: Krajský súd v Ostrave, oddiel C, vložka 11921
  E-mail: info@tssolomouc.cz
  Web: http://www.tssolomouc.cz/