Dunajská 48
811 08 Bratislava

Električkové stavby

Električková trať „Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála,,
Investor/ Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, (SR)
Hlavný zhotoviteľ: „Združenie DK Radiála“  zastupené vedúcim členom:TSS GRADE, a.s., členom: Metrostav a.s., oprávená podnikať na území SR prostredníctvom organizačnej zložky: Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava, Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s.
Doba realizácie : 06/2019 – 09/2020

 

„Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“
Investor/ Objednávateľ: statutární město Plzeň
Hlavný zhotoviteľ: Společnost TD Borská pole“ – TSS GRADE, a.s., Doprastav, a.s., Doprastav CZ s.r.o..
Doba realizácie : 08/2018 – 11/2020

   

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=t2zSczWL7CY&feature=youtu.be

„Oprava KT Vajanského“
Investor/ Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s. (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 09/2015 – 10/2015

SO 01 Električková trať – dlažba/ asfalt
SO 01 Električková trať – koľaj ako spätný vodič
PS 01 Elektrické ovládanie výhybiek
PS 02 Elektrický ohrev výhybiek

„Električková trať Radlinského – Štefanovičova 1.etapa“
Investor/ Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, (SR)
Hlavný zhotoviteľ: „Združenie ET R-S 2014“
zastúpené vedúci členom združenia: TSS GRADE, a.s.
a členom združenia: STRABAG RAIL, a.s.

Doba realizácie : 05/2015 – 10/2015

   

„Električková trať Križná ul. úsek Legionárska ul. – Trnavské mýto“
Investor/ Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s. (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 07/2010 – 09/2010

Predmetom stavby bola komplexná rekonštrukcia dvojkoľajovej električkovej trate v úseku od priechodu pre chodcov v križovatke Krížna – Legionárska po začiatok Vajnorskej ulice za Trnavským mýtom a odbočenie do Ružinova. Predmetný úsek, okrem priecestia na Legionárskej ul., je posledný na Vajnorskej a Ružinovskej radiále.
Predmetom rekonštrukcie bola výmena koľajového zvršku žliabkových koľajníc NT 1 na podkladovej doske z cementového betónu C25/30 vystuženého polypropylénovými vláknami. Hrúbka dosky je 270 mm, šírka 2 200 mm (pevná jazdná dráha) v dĺžke 731,38 m, 2 výhybiek a 1 koľajovej križovatky uložených na paneloch DZP. Koľaje v celom úseku, okrem priecestí boli zadláždené krytom zo zámkovej dlažby hr.80 mm. Kryt trate v križovatke Legionárska – Krížna a Trnavské mýto bol zrealizovaný z cementového betónu CB II hr. 200 mm. Koľajová trať bola navrhnutá ako beztyková a koľajnicové pásy boli zvarené termicky. V rámci stavby boli zrekonštruované zástavkové prístrešky, odvodnenie trate ,trolejové vedenie, spätné napájacie vedenie, ovládanie a ohrev výhybiek, prípojky NN, cestná svetelná signalizácia.

„Komplexná rekonštrukcia električkovej trate v Tuneli pod hradom, Bratislava“
Investor/ Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s. (SR)
Hlavný zhotoviteľ: Združenie spoločností:
TSS GRADE, a.s., OHL ŽS Brno, SKANSKA BS Previdza

Doba realizácie : 05/2009 – 06/2010

Technické riešenie stavby:

Dĺžka rekonštruovaného úseku je 773,54m. Ide o dvojkoľajovú električkovú trať. V rámci rekonštrukcie sa vybudoval nový električkový zvršok s vozovkou v úrovni temien koľajových pásov. Zvršok sa doplnil priečnymi povrchovými odvodňovačmi trate a s ohľadom na budúcu prevádzkovú činnosť a životnosť sa v tuneli vybudovala koľaj typu pevná jazdná dráha. Koľaj má rozchod 1000 mm, použili sa žliabkové koľajnice typu NT1.