Dunajská 48
811 08 Bratislava

Po nové trati na Borská pole vás 15. prosince sveze i vánoční tramvaj

Speciální jízdy vánoční a historickou tramvají připravují na neděli 15. prosince Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP). Cestující tak budou mít možnost stylově a úplně poprvé se svézt po nové tramvajové trati k Západočeské univerzitě. Od pondělí 16. prosince bude na nové tramvajové trati zahájen běžný provoz.

„Pro naše cestující jsme na třetí adventní neděli připravili překvapení. Mohou se totiž projet vánoční tramvají po nově otevřené tramvajové trati,“ říká Roman Zarzycký (ANO), 1. náměstek primátora a předseda představenstva PMDP, a dodává: „Nástup bude možný na zastávce Dvořákova na úrovni pošty a to každých 15 minut od 15.30 do 18.45 hodin. Tramvaj vždy pojede na novou konečnou zastávku Univerzita a zpět.“

„I v letošním roce jsme vánoční tramvaj přihlásili do celoevropské soutěže o nejhezčí vánoční tramvaj, kde jsme se v minulém roce umístili na krásném druhém místě, a budeme rádi, pokud nás v této soutěži cestující podpoří i tentokrát,“ říká Jiří Ptáček, generální ředitel PMDP.

V pondělí 16. prosince se cestující poprvé svezou tramvají k Západočeské univerzitě na Borských polích. Plzeň vybudovala novou tramvajovou trať od křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku po ulici U Letiště, včetně přemostění silnice I/27. Akce za 616 milionů korunDPH získala podporu z Evropské unie prostřednictvím nástroje ITI Plzeňské metropolitní oblasti, a to ve výši 355 milionů korun. Kolaudace je plánována na listopad 2020, do té doby budou jezdit tramvaje po nové trati ve zkušebním provozu.  Zhotovitelem stavby je sdružení firem TSS GRADE, a. s. a Doprastav CZ s. r. o. Součástí stavby je i vybudování nového terminálu městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy Plzeňska v Dobřanské ulici.

Na Borská pole povede nová tramvajová trať

Město Plzeň nechává prodloužit tramvajovou trať na Borská pole. Nová 1,3 kilometru dlouhá trať je budována od křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku po ulici U Letiště, a to včetně přemostění silnice I/27. Součástí projektu je také vznik nového terminálu městské hromadné dopravy v Dobřanské ulici i další práce. Stavbu realizuje dodavatelské konsorcium slovenských společností TSS GRADE a. s. a Doprastav a. s. a české společností Doprastav CZ, spol. s r. o., které zvítězilo ve dvoukolové soutěži, a to za částku 479,8 milionu korun bez DPH. Zprovoznění trati je v plánu 15. prosince 2019, všechny práce by měly skončit v květnu 2020.

Kromě trati a nového terminálu v Dobřanské ulici je součástí projektu také odstranění napojení trati do původní tramvajové smyčky v ulici U Borského parku, přestavba světelně řízené křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku, přestavba křižovatky Kaplířova – Dobřanská na okružní křižovatku, nové parkoviště v prostoru bývalých kasáren a další stavební úpravy vyplývající z nové dispozice ulic Klatovská třída, U Borského parku, Kaplířova, Dobřanská a U Letiště.

Stavba tramvajové trati má pomoci vyřešit dopravní situaci v expandující lokalitě Borská pole. Lokalitu zatím obsluhují pouze autobusy a jedna linka trolejbusu. Po vybudování tratě nebudou muset lidé přestupovat při cestách z centra k univerzitě, odpadne nárazové přetížení autobusů a vytvoří se podmínky pro vybudování chybějícího záchytného parkoviště. Lokalita Borských polí má zhruba 150 hektarů. Území prodělalo v posledních 20 letech výrazný rozvoj s různými typy zástavby. Nachází se tam průmyslová zóna s více než desetitisíci pracovními místy, obchodní centra, administrativní domy, bytové domy a univerzita.

Pro město je klíčová nejen trať, ale také přestupní terminál u úřadu práce, ten nově umožní přestup z příměstských autobusových linek z Přešticka a Nýřanska na linky MHD v Plzni, což zlepší dostupnost Plzně pro studenty Západočeské univerzity i zaměstnance pracující v průmyslové zóně Borská pole a sníží počet aut dojíždějících do Plzně.

Městu se na akci podařilo získat dotace z Operačního programu Doprava ITI a z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace pokryje 60 procent nákladů.