Dunajská 48
811 08 Bratislava

Najkrajší park na Slovensku za rok 2020

Spoločnosti TSS GRADE, a.s. ako Zhotoviteľ stavby v spolupráci so spoločnosťou Siemens s.r.o. zrealizovali pre mesto Žilina a spoločnosť Nadácia Kia Motors Slovakia v rámci spoločného projektu komplexnú rekonštrukciu Parku Ľudovíta Štúra, ktorá rozšírila ďalšie možnosti oddychu pre všetky vekové kategórie v Žiline. Autorkou projektu revitalizácie parku bola projektantka Blanka Malá.

V parku bola vybudovaná gabiónová protihluková stena, ktorá oddeľuje cestnú komunikáciu na Tajovského ulici od parku. Vo veľkom rozsahu bolo rekonštruované a rozšírené verejné osvetlenie. Pribudol aj nový mobiliár (100 nových lavičiek a 13 stolov), uskutočnili sa sadové úpravy, zaviedla sa bezplatná WiFi sieť a taktiež pribudla nová fontána. Pri revitalizácii bolo zasadených viac ako 200 stromov a 1 900 kríkov. Život do parku priniesli i nové kvetinové záhony. Hydroosevom boli založené kompletne nové trávniky na ploche viac ako tri hektáre. Úprava zelene bola navrhnutá tak, aby vyhovovala napríklad nadšencom piknikov či zábavným hrám v prírode. Dokončila sa spevnená plocha okolo sochy Ľudovíta Štúra a inštalovali sa pitné fontánky i prvky pre športovanie a zábavu. Po odstránení pôvodných smetných nádob boli vo vyššom počte umiestnené nové. Svoje miesto v parku si našli i majitelia psov, pre ktorých bola vybudovaná verejne prístupná plocha s viacerými prvkami. Pribudli aj ekotoalety pre psov.

Park Ľudovíta Šúra v Žiline sa stal víťazom podujatia Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu v rámci celoslovenskej súťaže „Záhrada, park a detail roku 2020“. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa konalo dňa 7.septembra 2021 v Nitrianskej synagóge.