Dunajská 48
811 08 Bratislava

Cez nový železničný most v Trenčíne začali jazdiť vlaky

Nový železničný most v Trenčíne je od 23.mája 2017 v prevádzke a môžu po ňom jazdiť vlaky. V daný deň o 9.18 hod. po ňom prešiel ako úplne prvý vlak – IC 520 Železničnej spoločnosti Slovensko a.s., a to v smere Košice – Bratislava. Sprevádzkovala sa tak najpodstatnejšia časť realizácie stavby “ ŽSR Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov nžkm 100,500 -159,100 pre traťovú rýchlosť do 160km/h, III. etapa, ( úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“. Nová železničná dominanta mesta Trenčín je unikátnym stavebným dielom, ktoré na Slovensku ešte nikdy nebolo realizované tak po stránke stavebnej, ako aj prevádzkovej.

Podľa pravidiel železničnej prevádzky po ukončení výluky išiel prvý vlak 10 km rýchlosťou s rušňom 350.008 tzv. Gorilou, most je však stavaný na rýchlosť vlakov do 140 km/hod. Pár minút na to, po tej istej koľaji, ale v opačnom smere od Bratislavy, prešiel cez most rýchlik R 603 Železničnej spoločnosti Slovensko a.s., ťahaný rušňom 362.003. Až do ukončenia prác budú všetky vlaky cez most jazdiť 50 km rýchlosťou.

,,Celú modernizáciu III. etapy realizovanú „Združením pod Brezinou“ sprevádzali mnohé diskusie, viaceré pre aj proti tak zo strany stavebných firiem, médií, obyvateľov Trenčína. Dnešné spustenie nového železničného mosta je pre všetkých dosiahnutím dôležitého cieľa, je novou dominantou mesta a som rád, že sa toto zaujímavé stavebné dielo podarilo sprevádzkovať. V Trenčíne máme od dnes jeden z najmodernejších železničných mostov v Európe, verím, že sa potvrdí jeho bezpečnosť, komfort a ocenia to najmä cestujúci,“ uviedol v daný deň generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.