Dunajská 48
811 08 Bratislava

Tunel Diel a jeho prvé metre

Na tuneli Diel, ktorý je súčasťou modernizácie železničnej trate realizovanej pre Železnice Slovenskej republiky, generálnym zhotoviteľom „Združenie NIMNICA“ pod názvom „ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa “ a ktorý pre TSS GRADE, a.s. ako člena združenia realizuje spoločnosť TUBAU, a.s. bolo dňa 30.10.2017 vyrazených prvých 100 m.  

Tunel Diel má celkovú dĺžku 1081,70 m, dĺžka razenej časti je 1050,00 m. Razenie prebieha od západného portálu, pričom je tunel realizovaný v zmysle zásad Novej rakúskej tunelovacej metódy (NRTM) s použitím mechanického rozpojovania pomocou tunelbágra. Počas raziacich prác bola zaznamenaná prítomnosť predovšetkým intenzívne tektonicky porušených ílovcov a slieňovcov. Po vyrazení ďalších metrov. Podzhotoviteľ predpokladá zlepšenie geologických podmienok, kde bude razenie prebiehať pomocou vrtno-trhacích prác.