Dunajská 48
811 08 Bratislava

V Zlatovciach vyrástla unikátná protihluková stena

V rámci stavby “ ŽSR Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov nžkm 100,500 -159,100 pre traťovú rýchlosť do 160km/h, III. etapa, ( úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“ , ktorú pre investora Železnice Slovenskej republiky ( ŽSR) realizuje „Združenie pod Brezinou“ pod záštitou vedúceho člena TSS GRADE dňa 5.júna 2017 slávnostne pokrstili novú unikátnu protihlukovú stenu v žst. Trenčín – Zlatovce.

Protihluková stena s názvom ,,noba“, ktorá sa v tejto stanici nachádza, plní okrem praktického účelu aj estetickú funkciu, čím je na Slovensku výnimočná. Na jej tvorbe sa podieľali aj žiaci základnej školy v Zlatovciach, ktorí vytvorili grafický návrh designu tejto steny. Podzhotoviteľom je firma mmcité+ a.s. Protihluková stena ,,noba“ ponúka projektantom, verejnosti či architektom možnosť vytvoriť funkčné, ale aj originálne odhlučnenie. Výnimočný je aj jej ekologický rozmer – materiálom, z ktorého je táto stena vytvorená, sú použité pneumatiky. Na jeden meter štvorcový sa spotrebujú 4 kusy pneumatík z jedného osobného auta.