Tunel diel a jeho prvé metre

Na tuneli Diel, ktorý je súčasťou modernizácie železničnej trate realizovanej pre Železnice Slovenskej republiky, generálnym zhotoviteľom „Združenie NIMNICA“ pod názvom „ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa “a ktorý pre TSS GRADE, a.s. ako člena združenia realizuje spoločnosť TUBAU, a.s.bolo dňa 30.10.2017 vyrazených prvých 100 m.   Tunel Diel má celkovú dĺžku 1081,70…

Read article

V Zlatovciach vyrástla unikátná protihluková stena

V rámci stavby “ ŽSR Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov nžkm 100,500 -159,100 pre traťovú rýchlosť do 160km/h, III. etapa, ( úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“ , ktorú pre investora Železnice Slovenskej republiky ( ŽSR) realizuje „Združenie pod Brezinou“ pod záštitou vedúceho člena TSS GRADE dňa 5.júna 2017 slávnostne pokrstili novú…

Read article