Dunajská 48
811 08 Bratislava

„Chceme byť partnerom, ktorý má štatút
vysoko prosperujúcej a serióznej spoločnosti.“                                            
                                                                           (D.CH.)

V súčasnosti TSS GRADE, a.s. ponúka široké portfólio komplexných služieb súvisiacich s prípravou, výstavbou či rekonštrukciou stavebných objektov v Slovenskej i Českej republike. Zabezpečuje spracovanie investičných zámerov, územných rozhodnutí, kalkulácií projektov a stavebných povolení podľa požiadaviek investora. Prvoradá pozornosť je sústreďovaná problematike kvality práce a tiež ochrane životného prostredia i hospodáreniu s odpadmi.

Cieľom TSS GRADE, a.s. je byť stabilným obchodným partnerom, poskytovať
kvalitu a sortiment služieb na základe etického a ústretového prístupu, na základe
ktorého bude spoločnosť schopná vyhovieť potrebám a požiadavkám svojich zákazníkov.

Aktuality

22.MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR SETRAS 2017

Nové traťové stroje, mechanizmy a nové technológie na tratiach a železničných stavbách boli hlavnou témou 22. medzinárodného seminára SETRAS 2017, ktorý sa tradične konal na pôde Žilinskej univerzity v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom ŽSR dňa 25. - 26. 10.2017. Tohtoročný seminár sa...

čítaj viac

Tunel Diel a jeho prvé metre

Na tuneli Diel, ktorý je súčasťou modernizácie železničnej trate realizovanej pre Železnice Slovenskej republiky, generálnym zhotoviteľom „Združenie NIMNICA“ pod názvom „ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa “ a ktorý pre TSS GRADE, a.s. ako člena...

čítaj viac

V Zlatovciach vyrástla unikátná protihluková stena

V rámci stavby " ŽSR Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov nžkm 100,500 -159,100 pre traťovú rýchlosť do 160km/h, III. etapa, ( úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá)" , ktorú pre investora Železnice Slovenskej republiky ( ŽSR) realizuje...

čítaj viac

Cez nový železničný most v Trenčíne začali jazdiť vlaky

Nový železničný most v Trenčíne je od 23.mája 2017 v prevádzke a môžu po ňom jazdiť vlaky. V daný deň o 9.18 hod. po ňom prešiel ako úplne prvý vlak – IC 520 Železničnej spoločnosti Slovensko a.s., a to v smere Košice – Bratislava. Sprevádzkovala sa...

čítaj viac