Vajnorskú radiálu opraví TSS GRADE, a.s.

Dopravný podnik Bratislava ukončil výber zhotoviteľa pre rekonštrukciu električkovej trate na Vajnorskej ulici v úseku od Tomášikovej ulice po Zlaté piesky. Rekonštrukciu oboch úsekov (Tomášikova – Vozovňa Jurajov dvor a Jurajov dvor – Zlaté piesky) získala spoločnosť TSS Grade, a.s. z Bratislavy. Prvý úsek od vozovne Jurajov dvor po obratisko Zlaté piesky má dĺžku 1829…

Read article