DESEC TL 50 univerzálne použiteľný pre snímanie, pokládku a miestny presun koľajových polí a výhybiek. Svojimi parametrami vyhovuje aj pre zmontované výhybkové diely na betónových podvaloch. Pozostáva z  teleskopického obdĺžnikového rámu, ktorý je uložený na samostatných pásových podvozkoch. Pásové podvozky môžu meniť vzájomnú polohu v rozmedzí 2 až 5m. Zabezpečuje šetrnú manipuláciu, dopravu, vylučuje ohýbanie a  deformáciu zmontovaných dielov.