Slávnostné zahájenie stavby opravárenskej haly v Chebe

V pondelok 20.5.2024 bola slávnostne zahájená stavba novej opravárenskej haly v servisnom stredisku Českých dráh v Chebe. Zhotoviteľom stavby je združenie TSS GRADE,a.s.  a  BERGER Bohemia a.s. Hala bude vybavená modernými technológiami, ktoré pomôžu znižovať jej energetickú náročnosť. Na streche sa počíta s inštaláciou fotovoltaických panelov a technológie na zber a ďalšie využitie dažďovej vody. Vykurovanie haly bude…

Read article

Modernizácia úseku Poprad Tatry – Vydrník

  Dňa 22.12.2023 bola so Železnicami Slovenskej republiky uzatvorená zmluva na modernizáciu úseku železničnej trate medzi železničnými stanicami Poprad – Tatry a Vydrník v dĺžke 14,127 km. Zhotoviteľom stavby je Združenie po Dubinou, ktorého členmi sú naša spoločnosť a Doprastav, a.s. Zmluvná hodnota diela je 368 897 543 eur bez DPH.  Doba výstavby je 1004 dní od odovzdania staveniska.…

Read article

Stavba roku 2023

V piatok 24. novembra sa v Dvořakovej sieni v pražskom Rudolfine uskutočnil slávnostný galavečer udeľovania cien Stavba roku 2023 na ktorom získala cenu stavba “Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany, Plzeň“ na zhotovení, ktorej sa podieľala aj naša spoločnosť. Za TSS GRADE, a.s. sa odovzdania ceny zúčastnil vedúci obchodného oddelenia oragnizačnej zložky v Českej republike Ing. Petr Heiland. Porota ocenila logické,…

Read article

Adapterra Awards 2023

Adapterra awards 2023 Dňa 1.11.2023 sa konalo slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže Adapterra awards 2023, ktorá je zameraná na inšpiratívne projekty, ktoré pomáhajú prispôsobiť naše mestá, domy a okolité prostredie zmenám klímy a predstavujú adaptačné opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov. V kategórii Pracovné prostredie získal 1. miesto projekt Rekonštrukcia vozovne Slovany v Plzni, ktorého jedným zo zhotoviteľov bola aj naša…

Read article