„Revitalizácia a rekonštrukcia parku Ľudovíta Štúra“

Investor/ Objednávateľ:  Nadácia KIA Motors Slovakia, (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 08/2016 – 11/2016

„Vybudovanie stand by skládky v areáli spoločnosti

Investor/ Objednávateľ: Slovenské Cukrovary, s.r.o (SR)
Hlavný zhotoviteľ:  TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie : 06/2016 – 08/2016

„Oprava komunikácii v areáli spoločnosti“

Investor/ Objednávateľ:  Slovenské Cukrovary, s.r.o (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie :  05/2014 – 07/2014