„Cesta I/51 TRNAVA – SEVERNÝ OBCHVAT, II. etapa – SO 311 – 00 Protihluková stena vpravo km 2,550 – 2,800“

Investor/ Objednávateľ: Slovenská správa ciest, (SR)
Hlavný zhotoviteľ:  TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie :  07/2011 – 12/2011

„Cesta I/51 Trnava – Severný obchvat, III. etapa“

Investor/ Objednávateľ: Slovenská správa ciest, (SR)
Hlavný zhotoviteľ: TSS GRADE, a.s.
Doba realizácie: 3/2010 – 1/2012

„Rýchlostná cesta R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica severný obchvat ,projekt PPP“

Investor/ Objednávateľ:  Granvia Construction, s.r.o. (SR) 
Hlavný zhotoviteľ:  TSS GRADE, a.s. 
Doba realizácie :  09/2009 – 12/2011