Dunajská 48
811 08 Bratislava

Referencie

Hlavnou činnosťou spoločnosti TSS GRADE, a.s. je realizácia stavieb v oblasti železničnej a dopravnej infraštruktúry. Stavebná činnosť je vykonávaná pod dohľadom odborne spôsobilých osôb a komplexnosť ponúkaných služieb zabezpečujú výkony špeciálnych strojov v oblasti železničnej dopravy.

TSS GRADE, a.s. rozvíja svoju stavebnú činnosť aj v odvetviach pozemného a vodohospodárskeho staviteľstva.