Dunajská 48
811 08 Bratislava

Vyhotovenie prefabrikovaných lepených a montovaných izolovaných stykov

Spoločnosť tiež vyrába prefabrikované lepené a montované izolované styky /LIS/. Výrobok je chránený a zapísaný Úradom priemyselného vlastníctva ako úžitkový vzor a odbor 430 ŽSR naň vydal povoľovací list.

Pre vytvorenie izolovaných koľajových obvodov ,napríklad pri budovaní železničného zabezpečovacieho zariadenia je nutné prerušiť koľajnicu železničnej trate a vytvoriť izolovaný koľajnicový spoj. Podľa požiadaviek sú preto vyrábané prefabrikované lepené izolované styky /LIS/ požadovanej dĺžky pre tvary koľajníc S49,R65,UIC 60, ktoré je možné vovariť do koľaje. Výrobok je zhotovovaný v šesťdierovom vyhotovení. Montované izolované styky sú zabezpečované od firmy Prakon. Ide o švajčiarsky systém izolovaných stykov Tenconi.