Dunajská 48
811 08 Bratislava

O nás

TSS GRADE, a.s. je stavebná spoločnosť s bohatou históriou a dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom i zahraničnom stavebnom trhu.

TSS GRADE, a.s. začala budovať svoje základy už v roku 1990. V tomto období spoločnosť svoju činnosť zameriavala najmä na zváranie koľajníc a výhybiek pre železničné a električkové trate ako aj na samotnú rekonštrukciu železničných tratí i vlečkových koľají.

Od roku 2000 spoločnosť pôsobila na stavebnom trhu pod obchodným názvom Trnavská stavebná spoločnosť, a.s.

Počas svojej existencie prešla spoločnosť viacerými zmenami, či už to bola zmena obchodného názvu spoločnosti na TSS GRADE, a.s.  alebo zmena vlastníckej i organizačnej štruktúry spoločnosti.

V roku 2001 začala spoločnosť postupne budovať certifikovaný systém riadenia kvality, enviromentu a bezpečnosti. V roku 2007 spoločnosť uskutočnila úspešnú transformáciu na integrovaný systém manažérstva.

V súčasnosti TSS GRADE, a.s. ponúka široké portfólio komplexných služieb súvisiacich s prípravou, výstavbou či rekonštrukciou stavebných objektov v Slovenskej i Českej republike. Zabezpečuje spracovanie investičných zámerov, územných rozhodnutí, kalkulácií projektov a stavebných povolení podľa požiadaviek investora. Prvoradá pozornosť je sústreďovaná problematike kvality práce a tiež ochrane životného prostredia i hospodáreniu s odpadmi.

Počas svojej dlhoročnej pôsobnosti na stavebnom trhu, TSS GRADE, a.s. zrealizovala viaceré významné stavby v rôznych segmentoch staviteľstva.

Cieľom TSS GRADE, a.s. je byť stabilným obchodným partnerom, poskytovať kvalitu a sortiment služieb na základe etického a ústretového prístupu, na základe ktorého bude spoločnosť schopná vyhovieť potrebám a požiadavkám svojich zákazníkov.