Certifikáty a oprávnenia

Certifikáty

STN EN ISO 9001

OHSAS 18001

ISO 3834 Zváranie certifikát

STN OHSAS 18001

STN EN ISO 14001

Certifikát LIS, ALIS

Osvědčení způsobilosti ve svařování

Oprávnenie na nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových konštrukcií

Oprávnenie na vykonávanie montáží, rekonštrukcií

 Oprávnenie na zváranie koľajníc


Rozhodnutie na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením RESTA DCJ 900x600


Rozhodnutie na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením RESTA 1120 x 1000


Rozhodnutie na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením RESTA 1200 x 3000