Diagnostika

V oblasti železničnej dopravy vykonávame činnosť nedeštruktívneho skúšania koľajníc, zvarov, návarov, srdcoviek a jazykov výhybiek. Využívame pritom kvalifikovaných pracovníkov  a metódy nedeštruktívneho skúšania. Pri základnej kontrole koľajníc používame ručný univerzálny defektoskop Starmans DIO 562. Pri dohľadaniach chýb a zrenovovaných súčastí výhybiek využívame defektoskop  Panametrics Epoch 4.

Na meranie kompletnej sady geometrických veličín modernizovanej koľaje, vlečky používame zariadenie KRAB, ktoré je schválené na meranie v sieti ŽSR Technickou ústrednou infraštruktúrou. Systém zaznamenáva  v kroku 0,25 m rozchod smer, prevýšenie, zbortenie koľaje, prejdenú dráhu.

Geometria zvarov koľajníc hlavne pri rýchlostiach nad 160 km/h  je stanovená v prísnych toleranciách. Na ich dodržanie využívame  bezdotykové elektronické pravítko Metal Elektro, kde meranie úseku v oblasti   zvaru  dĺžky 1m zabezpečuje 250 meracích bodov.

Metódou NDT vírivými prúdmi sa zisťujú chyby na povrchu a tesne pod ním elektricky vodivých materiálov. Metóda ET vírivých prúdov je popri iných  metódach  ( UT,VT,PT ) vhodná na diagnostiku defektoskopických chýb na železničnom zvršku.

Defektoskopické zariadenie GF – 04 slúži na meranie  povrchových defektoskopických chýb koľajníc a chýb tesne súvisiacich s povrchom ( max. h = 5 mm ), ktoré vznikajú z dotykovej únavy medzi kolesom a koľajnicou. ( napr. Head checking )  Sú to chyby priečne orientované k skúšanému povrchu, ktoré v počiatočnej fáze dosahujú malé hĺbky a ich možná detekcia a hlavne určenie parametrov chyby ( napr. hĺbka ) sú ťažko zistiteľné inými metódami v rámci NDT kontroly  koľajníc. Zariadenie GF – 04 má 4 ks meracích hlavíc, ktoré pracujú na frekvencii 150 kHz. Zariadenie sa skladá z centrálnej jednotky obsahujúcej priemyselné PC ( Getac E 110 ) a meracieho prístroja. Merací a vyhodnocovací softvér je schopný namerať a vyhodnotiť výsledky merania priamo na mieste, čo umožňuje následne  prijať potrebné opatrenia. Prístroj GF – 04 je vhodný aj na meranie koľajníc a výhybiek pred a po procese brúsenia, ktoré slúži na odstránenie týchto typov povrchových chýb ( Head Checking ) v ich počiatočnej fáze.

Kontrola hrotu srdcovky pomocou defektoskopu Epoch 4
Kontrola koľajnice s univerzálnym defektoskopom DIO 562
Meranie GPK koľaje zariadením KRAB
Meranie rovinnosti zvarov pomocou bezdotykového elektronického pravítka
Diagnostika