TSS GRADE, a.s. sa zaoberá spracovávaním stavebného a demolačného odpadu drvením v mobilnom odrazovom, čelusťovom drviči a triedením mobilným alebo semimobilným triedičom RESTA. Takto upravené materiály sú vhodné pre obsypy, zásypy, terénne úpravy do podkladných vrstiev chodníkov, komunikácií spevnených plôch a všeobecne ako náhrada klasického kameniva. Vhodné použitie je závislé od zrnitosti recyklátu. Na základe oprávnenia vydaného Krajským úradom životného prostredia je spoločnosť oprávnená zhodnocovať stavebný materiál.

Mobilná drviaca jednotka Resta 1120 X 1000

Technické parametre stroja:

Spracovávaný materiál:
Stavebná suť
Betón, železobetón
Kamenivo do pevnosti v tlaku 200 Mpa

Drviaca jednotka:
vstupná kusovitosť materiálu: max, 500 mm, ploché kusy hrúbky do 200 mm max. 900 mm
výstup z drviča: podľa nastavenia výstupnej štrbiny 0 – 125 mm> výkon stroja: 60-120 t/hod

Jednotka slúži k drveniu stavebných sutí a prírodných materiálov. Materiál určený k drveniu sa zaváža kolesovým nakladačom do násypky. Odtiaľ je materiál dávkovaný podávačom do drviča. Podrvený materiál je vynášaný na zemnú skládku, prípadne do triediaceho zariadenia. Z drviacej jednotky RESTA ODN 1120×1000 a triediacej jednotky RESTA 1200 x 3000/2 možno zostaviť mobilnú recyklačnú linku vhodnú na spracovanie hlavne koľajového kameniva.

Mobilná triediaca jednotka Resta 1200 x 3000/2

Technické parametre stroja:

Spracovávaný materiál:
Stavebné odpady
Prírodné kamenivo
Piesky, štrky, výkopové zeminy

Vstup: max. 800 mm
Výstup: 4 frakcie v závislosti od použitých sít
Výkon: 60 – 200 t/h Hmotnosť: 19 t

Jednotka slúži k triedeniu stavebných a prírodných materiálov. Materiál je zavážaný do násypky s tyčovým roštom. Materiál prepadnutý roštom je dávkovaný podávačom na pásový dopravník a ďalej na vlastný triedič. Po vytriedený výstupné frakcie prepadávajú pomocou pásových dopravníkov na zemnú skládku.

Mobilná drviaca jednotka Resta dcj 900 x 600

Technické parametre stroja:

Spracovávaný materiál:
Tehlová suť
Betón, železobetón
Prírodné materiály do pevnosti v tlaku 300 Mpa

Vstup: max. 800 x 600 x 500 mm

Výstup: 0 – 250 mm / v závislosti od nastavenia štrbiny drviča
Výkon: 80 – 180 t/h / podľa typu materiálu a nastavenia výstupu drviča Hmotnosť: 29 t

Jednotka slúži k drveniu stavebných sutí a prírodných materiálov. Materiál určený k drveniu je zavážaný kolesovým nakladačom do násypky o objeme 6 m. Z násypky je materiál dávkovaný do čeľusťového drviča. Podrvený materiál je dopravovaný koncovým dopravníkom na zemnú skládku, alebo do pripravenej triediacej jednotky.

Semimobilná triediaca jednotka Resta 1200 x 3000/3

Technické parametre stroja:

Spracovávaný materiál:
Stavebné odpady
Prírodné kamenivo
Piesky, štrky, výkopové zeminy

Triediaca plocha: 1200 x 3000
Počet triediacich plôch: 3

Výkon: 90 – 150 t

K triediacej jednotke, ktorá pozostáva z vlastnej triediacej jednotky uloženej na samostatnej oceľovej konštrukcii a dopravníkových pásov je pripojená násypná jednotka NS 9. Násypná jednotka je vybavená s tyčovým roštom, cez ktorý prepadáva materiál do násypky a ďalej pomocou vynášacieho dopravníka na sústavu sít umiestnených v triediacej jednotke. Odtiaľ je vytriedený materiál dodávaný pomocou dopravníkov na zemnú skládku.