Spoločnosť tiež vyrába prefabrikované lepené a montované izolované styky /LIS/. Výrobok je chránený a zapísaný Úradom priemyselného vlastníctva ako úžitkový vzor a odbor 430 ŽSR naň vydal povoľovací list.

Pre vytvorenie izolovaných koľajových obvodov ,napríklad pri budovaní železničného zabezpečovacieho zariadenia je nutné prerušiť koľajnicu železničnej trate a vytvoriť izolovaný koľajnicový spoj. Podľa požiadaviek sú preto vyrábané prefabrikované lepené izolované styky /LIS/ požadovanej dĺžky pre tvary koľajníc S49,R65,UIC 60, ktoré je možné vovariť do koľaje.

Spoločnosť taktiež zabezpečuje montáž montovaných (nelepených) izolovaných stykov s použitím sád, ktoré vyrába spoločnosť Form-Thermit. Tieto spoje sa môžu vyrábať v štvordierovom alebo šesťdierovom prevedení. Rovnako je možnosť vyrábať prefabrikované styky koľajníc (MIS) ako aj zriaďovať montované styky ambulatne priamo v koľaji (A-MIS). V prípade potreby je spoločnosť TSS GRADE, a.s. spôsobilá zabezpečiť montáž izolovaných stykov. Aj v tomto prípade ide o komponenty švajčiarskeho výrobcu Tenconi, ktoré sú dodávané firmou Prakon.