Profil spoločnosti

TSS GRADE, a. s. bola založená ako Trnavská stavebná spoločnosť a.s. dňa 29.11.2000. Počas svojej existencie prešla viacerými zmenami. Od zmeny obchodného mena spoločnosti na TSS GRADE, a. s. až po zmenu vlastníkov a štatutárov spoločnosti. Spoločnosť sa zaoberá komplexnými službami súvisiacimi s prípravou, výstavbou, modernizáciou a rekonštrukciou v oblasti inžinierskych, a to dopravných a železničných stavieb, vodohospodárskych, pozemných a ostatných inžinierskych stavieb.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je komplexná modernizácia a rekonštrukcia železničných a električkových tratí a zabezpečenie súvisiacich špecializovaných služieb, napr. zváranie koľajníc, regenerácia srdcoviek a jazykov výhybiek navarovaním, diagnostika (defektoskopia), vyhotovenie prefabrikovaných a ambulantných lepených izolovaných stykov a zhodnocovanie stavebného odpadu.