Sídlo spoločnosti

 

TSS GRADE, a.s.

Dunajská 48
811 08 Bratislava

IČO: 35 802 723
DIČ: 2020281571
IČ DPH: SK2020281571

Register:

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č.: 5590/B

 

Emailové kontakty

Sekretariát: asistent@tss.sk
Reklamácie: reklamacie@tss.sk
Subdodávky: obchod@tss.sk
Verejné obstáravanie: obstaravanie@tss.sk
Fakturácie: ekonomicke@tss.sk
Personalistika a mzdy: personalne@tss.sk

 

TSS GRADE, a.s.
Montážna základňa Siladice

920 52 Siladice

 

 

 

TSS GRADE, a.s.
Recyklačná základňa Vlčkovce

919 23 Vlčkovce 386

 

 

 

Organizačná zložka

 

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika

Sídlo: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 02765055
DIČ: CZ02765055

Register: Krajský súd v Brne, oddiel A, vložka 26126
E-mail: obstaravani@tssgrade.cz    |    info@tssgrade.cz

 

 

Dcérska spoločnosť

 

Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o.

Sídlo: Kojetínska 3109/73a, 750 02 Přerov I – Město
IČO: 60319038
DIČ: CZ 603 19 038

Register: Krajský súd v Ostrave, oddiel C, vložka 11921
E-mail: info@tssolomouc.cz
Web: http://www.tssolomouc.cz/