Hlavnou činnosťou spoločnosti TSS GRADE, a.s. je realizácia stavebných prác spojených s výstavbou, s komplexnou modernizáciou a rekonštrukciou dopravných a pozemných stavieb, železničných a električkových tratí a zabezpečenie špecializovaných služieb súvisiacich s nimi, ako je :

 • zváranie na koľajových tratiach 
 • brúsenie koľají a výhybiek
 • regenerácia srdcoviek a jazykov výhybiek navarovaním
 • vyhotovovanie prefabrikovaných a ambulantných LIS 
 • diagnostika koľajových tratí
 • zhodnocovanie stavebného odpadu
 • výkony a preprava strojov na železnici

Uvedené činnosti spoločnosť realizuje v Slovenskej republike a prostredníctvom svojej organizačnej zložky i na území Českej republiky.

TSS GRADE, a.s. vykonáva svoje činnosti aj v spolupráci so svojou dcérskou spoločnosťou Traťová strojní stanice Olomouc, spol. s r.o., ktorá v rámci svojej úzkej špecializácie realizuje:

 • generálne opravy
 • generálne opravy a opravy špeciálnych železničných strojov
 • opravy elektronických komponentov pre stroje
 • opravu a výrobu náhradných dielov 
 • výrobu zákazkových náhradných dielov na stroje 
 • zhotovovanie 3D modelov a programovanie strojov 
 • zabezpečovanie servisu záručných opráv
 • predaj náhradných dielov a drobnej mechanizácie
 • opravy spaľovacích motorov a prevodoviek
 • testovanie hydraulických komponentov a ich nastavovanie