TSS GRADE, a.s. vykonáva zváranie koľajníc na železničných a električkových dráhach ,naváranie materiálu železničného a električkového zvršku. Zabezpečuje zváranie koľajníc, výhybiek, žliabkových koľajníc, koľajníc tvaru 60E1,60E2,49E1,R65,S49,T,NT1,NT3,UIC60 a ostatných tvarov schválených pre použitie na tratiach ŽSR a Dopravných podnikoch. Využívame rôzne moderné metódy ,ktoré znižujú koncentráciu plynov vznikajúcich pri zváraní.

Ťažiskom zváracích prác je termitové zváranie koľajníc zamerané na údržbu beztykovej koľaje, oprava defektoskopických chýb, lomov koľajníc a lomov zvarov, vovarovanie koľajnicových vložiek a zváranie výhybiek.

Spoločnosť má pre činnosť zvárania a renovácie vydané oprávnenie Úradom pre reguláciu železničnej dopravy a na základe certifikačného auditu certifikačného orgánu CERTIWELD spĺňa podmienky pre systém kvality výrobkov podľa STN EN ISO 3834-2.

Zváranie a naváranie koľajníc je vykonávané rôznymi metódami :

Aluminotermické zváranie koľajníc – patrí medzi najmodernejšie spôsoby zvárania koľajníc a to technickými parametrami zvarov ,technologickými časmi i vysokou úrovňou technologického vybavenia . Aluminotermické zváranie koľajníc, výhybiek, žliabkových koľajníc, koľajníc tvaru S49,R65,UIC 60 realizujeme technológiou firmy ELEKTRO – THERMIT ESSEN a RAILTECH INTERNATIONAL.

Môže byť použitý kovový kotlík s opakovanou použiteľnosťou s vymeniteľnou výmurovkou (SoWoS, SkV, SRZ, PLA) alebo jednorázový téglik (SRZ-E, SoW-5, VG2 HH, HT). Jednorázové tégliky sú vhodné najmä na použitie v situáciach ,kedy nutnosť úspory času prevažuje nad vyššou cenou metódy a ďalej pre koľajnice ,ktoré majú tepelne upravené kontaktné plochy.

Zváranie prebieha priamo v trati. Po úprave zváracej medzery a vyrovnaní koľajníc podľa oseľového pravítka sa nasadia formy. Pomocou kyslík-propánového ohrevu sa koľajnice predohrejú na predpísanú teplotu. Následne sa zapáli v kotlíku aluminotermická dávka ,ktorá po odpichu vyplní vnutorný objem foriem. Po čiastočnom stuhnutí nasleduje orezanie hornej časti formy a brúsenie zvaru za tepla. Po ochladnutí zvaru na predpísanú teplotu sa vykoná konečne brúsenie a očistenie zvaru od zvyškov formy.

Zváranie koľajníc elektrickým oblúkom – zvárať možno ručne obalenou elektródou ESAB alebo s využitím rúrkového drôtu s vlastnou ochranou podávaním poloautomatom technológiou LINCOLN INNERSHIELD.

Využitie tejto technológie je vhodné najmä v miestach, pri ktorých nie je možné použitie inej technológie zvárania koľajníc z dôvodu obmedzeného prístupu. Využívané sú okrem siete ŽSR najmä pri prácach pre mestské dopravné podniky, t.j. na električkových tratiach.

Základom je úprava zváracej medzery rozbrušovačkou. Po vyrovnaní koľajníc sa osadia na miesto zvaru medené príložky. Zvar je realizovaný vyplnením priestoru medzi koľajnicami s použitím elektrického oblúku a obalenej elektródy alebo plnenej elektródy. Po vyplnený celého prierezu zvaru nasleduje brúsenie hlavovej časti koľajnice.