V oblasti železničnej dopravy spoločnosť vykonáva činnosť nedeštruktívneho skúšania koľajníc, zvarov, návarov, srdcoviek a jazykov výhybiek. Činnosť vykonávajú riadne certifikovaní pracovníci, ktorí sú kvalifikovaní na príslušné metódy NDT, chodia na pravidelné očné lekárske vyšetrenia a spolupracujú s Certifikačným orgánom ŽSR. Používané sú najmodernejšie defektoskopické prístroje v daných metódach NDT, ktoré sa pravidelne kalibrujú a udržiavajú v príkladnom stave.

 

Základná a podrobná kontrola koľajníc , výhybiek , zvarov a návarov súčastí výhybiek

Spoločnosť používa metódy nedeštruktívneho skúšania ( UT,VT,PT,ET ). Pri základnej kontrole koľajníc je používaný ručný ultrazvukový univerzálny defektoskop Starmans DIO 562. Pri dohľadávaní chýb – podrobnej kontrole a kontrole zrenovovaných súčastí výhybiek sa používa defektoskop  Panametrics Epoch 4, na kontrolu AT zvarov prístroj Omniscan MX.

 

Meranie GPK koľaje zariadením KRAB

Vykonávané je taktiež meranie geometrických parametrov koľaje. Na toto meranie kompletnej sady geometrických veličín modernizovanej koľaje, vlečky sa používa zariadenie KRAB, ktoré je schválené na meranie v sieti ŽSR Technickou ústrednou infraštruktúrou. Systém zaznamenáva  v kroku 0,25 m parametre ako sú : rozchod koľaje ,smer, prevýšenie, zbortenie koľaje, prejdenú dráhu.

 

Meranie geometrie zvarov koľajníc

Geometria zvarov koľajníc hlavne pri rýchlostiach nad 160 km/h  je stanovená v prísnych toleranciách. Na ich dodržanie sa využíva  bezdotykové elektronické pravítko Metal Elektro, kde meranie úseku v oblasti   zvaru  dĺžky 1m zabezpečuje 250 meracích bodov.

 

Diagnostika koľajníc mobilnou diagnostickou súpravou

V spolupráci s firmou MÁV kft. Budapešť je vykonávaná diagnostika koľajníc mobilným defektoskopickým prostriedkom. Predmetom tejto diagnostiky je komplexná defektoskopická kontrola koľajníc metódami NDT (ultrazvuk, vírivé prúdy), meranie vlnkovitosti koľajníc a meranie zvislého opotrebenia koľajníc. Meranie je prevádzané pri rýchlosti 50 km/h .

 

Meranie parametrov GPK a priestorového profilu meracím vozňom

Meranie GPK vo väčšom rozsahu je sprostredkované meracím vozňom FMK 004, kde sa opäť zbierajú namerané dáta z obidvoch koľajnicových pásov naraz pri kroku 0,25 m. Zistia sa dôležité parametre koľaje ako napr. rozchod, smer, prevýšenie, zbortenie atď. Vozeň je opatrený aj zariadením na meranie priestorového profilu, kde daný systém podrobne zaznamená presnú polohu objektov v blízkosti trate.

 

Meranie defektoskopických chýb súvisiacich s povrchom metódou vírivých prúdov

Na meranie defektoskopických chýb súvisiacich s povrchom je používaný defektoskopický prístroj GF – 04, ktorý pracuje na princípe využitia vírivých prúdov. Spoľahlivo dokáže odmerať materiál do hĺbky 3 mm pod povrchom, čo je výhodné hlavne pri kontrole materiálu v procese údržby, najmä pred a po brúsení koľajníc.