„Chceme byť partnerom, ktorý má štatút
vysoko prosperujúcej a serióznej spoločnosti.“
(Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva)

V súčasnosti TSS GRADE, a.s.ponúka široké portfólio komplexných služieb súvisiacich s prípravou, výstavbou či rekonštrukciou stavebných objektov v Slovenskej i Českej republike. Zabezpečuje spracovanie investičných zámerov, územných rozhodnutí, kalkulácií projektov a stavebných povolení podľa požiadaviek investora. Prvoradá pozornosť je sústreďovaná problematike kvality práce a tiež ochrane životného prostredia i hospodáreniu s odpadmi.

Cieľom TSS GRADE, a.s. je byť stabilným obchodným partnerom, poskytovať kvalitu a sortiment služieb na základe etického a ústretového prístupu, na základe ktorého bude spoločnosť schopná vyhovieť potrebám a požiadavkám svojich zákazníkov.