Regenerácia srdcoviek a jazykov výhybiek navarovaním

Na renováciu súčastí výhybiek ako sú srdcovky a jazyky sa používa metóda oblúkového zvárania obalenou elektródou a technológia zvárania plnenou drôtovou elektródou s vlastnou ochranou firmy ESAB.

Pre činnosti zvárania a renovácie  máme Úradom pre reguláciu železničnej dopravy vydané oprávnenie, rovnako  na základe certifikačného auditu certifikačného orgánu CERTIWELD spĺňame podmienky pre systém kvality  výrobkov podľa STN EN ISO 3834-2.

Na správne brúsenie navarených častí  a prevalkov  využívame špeciálnu rámovú brúsku a ručné brúsky. Správnu geometriu kontrolujeme pomocou priestorových šablón. Na tieto činnosti nám vydala DT – Slovenská výhybkáreň a.s. osvedčenie o spôsobilosti na brúsenie pojazdných súčastí výhybiek a odbor 430 Generálneho riaditeľstva ŽSR oprávnenie na brúsenie pojazdných súčastí výhybiek.

Meranie geometrie jazyka  po brúsení prevalkov priestorovou šablónou PŠR3
Meranie geometrie srdcovky výhybky po reprofilácii pravítka a klinovej mierky
Obrúsená srdcovka