Zhodnocovanie stavebného odpadu

Zaoberáme sa spracovávaním stavebného a demolačného odpadu drvením v mobilnom odrazovom, čeľusťovom drviči a triedením mobilným alebo semimobilným triedičom RESTA. Takto upravené materiály sú vhodné pre obsypy, zásypy, terénne úpravy, do podkladných vrstiev chodníkov, komunikácií, spevnených plôch, obecne ako náhrada klasického kameniva. Uvedené použitie je závislé od zrnitosti recyklátu.

Mobilná drvička Resta ODN 1120x1000

Mobilná drvička Resta ODN 1120x1000 Mobilná drvička Resta ODN 1120x1000  

 

Drvička Resta DCJ 900x600 na pásovom podvozku

Drvenie materiálu pomocou čeľusťovej drvičky DCJ 900 x 600 Resta Drvička Resta DCJ 900x600 na pásovom podvozku Drvička Resta DCJ 900x600 na pásovom podvozku
Drvička Resta DCJ 900x600 na pásovom podvozku Drvička Resta DCJ 900x600 na pásovom podvozku Drvička Resta DCJ 900x600 na pásovom podvozku
Drvička Resta DCJ 900x600 na pásovom podvozku Drvička Resta DCJ 900x600 na pásovom podvozku Drvička Resta DCJ 900x600 na pásovom podvozku

 

Mobilná triediaca linka Resta 1200x3000/2

Mobilná triediaca linka Resta 1200x3000/2 Mobilná triediaca linka Resta 1200x3000/2 Mobilná triediaca linka Resta 1200x3000/2
Triedenie materiálu    

 

Semimobilná triediaca linka Resta 1200x3000/3

Semimobilná triediaca linka Resta 1200x3000/3 Semimobilná triediaca linka Resta 1200x3000/3 Semimobilná triediaca linka Resta 1200x3000/3
Semimobilná triediaca linka Resta 1200x3000/3