Vozeň na prepravu výhybiek je jednoúčelovým zariadením s dvoma dvojnápravovými podvozkami bez vlastného pohonu určený na prepravu výhybiek, resp. ich častí. Súčasťou zariadenia je plošina s uchytávacími prvkami, na ktorú sa v presne určených miestach naloží konkrétna časť výhybky. Po jej zaistení sa pomocou hydraulických valcov plošina s výhybkou nastaví do šikmej polohy. Po vyvážení zariadenia závažiami je časť výhybky prepravovaná na miesto montáže kompletnej výhybky. Každý typ výhybky má na plošine presne určenú svoju polohu a spôsob zaistenia.