STAVBA MORAVSKOSLIEZSKÉHO KRAJA 2022

Vo štvrtok 21.9.2023 na 17. ročníku slávnostného vyhlásenia cien Stavba Moravskosliezskeho kraja získala z pomedzi 57 prihlásených projektov ocenenie aj stavba PJD na ulici Opavská II, Ostrava realizovaná našou spoločnosťou  za mimoriadny prínos z hľadiska ekologizácie verejnej dopravy v Moravskosliezskom kraji. Predmetom stavby bola modernizácia električkovej trate na ul. Opavská, v úsekoch medzi križovatkami s ul. Sokolovská a ul. Martinovská, a medzi…

Read article

Vajnorskú radiálu opraví TSS GRADE, a.s.

Dopravný podnik Bratislava ukončil výber zhotoviteľa pre rekonštrukciu električkovej trate na Vajnorskej ulici v úseku od Tomášikovej ulice po Zlaté piesky. Rekonštrukciu oboch úsekov (Tomášikova – Vozovňa Jurajov dvor a Jurajov dvor – Zlaté piesky) získala spoločnosť TSS Grade, a.s. z Bratislavy. Prvý úsek od vozovne Jurajov dvor po obratisko Zlaté piesky má dĺžku 1829…

Read article

Nominácia na ocenenie stavba roka 2022

Nominácia na ocenenie stavba roka 2022 v Moravsko-sliezskom kraji v kategórii dopravné, inžinierske a vodohospodárske stavby bola udelená stavbe “PJD na ulici Opavská 2“. Ide rekonštrukciu električkovej trate v dĺžke 1626 metrov, ktorej podstatou bola zmena klasickej podvalovej konštrukcie trate na moderný systém pevnej jazdnej dráhy, ktorého výhodou je nie len dlhšia životnosť ale tichší…

Read article